דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
סוג/ועדה מספר הפרוטוקול תאריך פרוטוקול סרוק פרוטוקול נגיש הקלטת הישיבה
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 29/12/2015 צפייה - -
מליאה 17 27/12/2015 צפייה - -
מליאה 18 27/12/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - משנה 0 22/11/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 15/11/2015 צפייה - -
מליאה 16 08/11/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 22/10/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 22/10/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 20/10/2015 צפייה - -
מליאה 15 06/09/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 31/08/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 31/08/2015 צפייה - -
מליאה 14 27/07/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 14/07/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - משנה 0 28/06/2015 צפייה - -
מליאה 13 22/06/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 27/05/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - משנה 0 27/05/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - משנה 0 18/05/2015 צפייה - -
מליאה 12 10/05/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - רישוי 0 07/05/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - משנה 0 30/03/2015 צפייה - -
מליאה 11 26/03/2015 צפייה - -
ועדת תכנון ובנייה - משנה 0 24/02/2015 צפייה - -
מליאה 10 09/02/2015 צפייה - -