לתשומת ליבכם,

 

ביום רביעי, 16.12.15 בין השעות 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת תבוצענה עבודות ברשת החשמל במחלף גנות.

לצורך ביצוע העבודות נדרשת סגירה הרמטית של מספר כבישים.

 

להלן רשימת הכבישים שייחסמו ודרכי הנסיעה החלופיות:

 

סגירת כביש מס' 1 מכיוון מזרח למערב ( מירושלים לת"א ) במחלף גנות והפניית התנועה לכביש 4 לצפון למחלף מסובים וחזרה לת"א.

סגירת כביש מס' 1 ממערב למזרח ( מת"א לירושלים ) במחלף גנות והפניית התנועה לכביש 4 לדרום ולכביש 44 .

סגירת גשר 6 מכביש 4 מכוון דרום לכביש 1 למערב ( מכיוון ראשון לציון לת"א למערב ) והפניית התנועה לכביש 1 למזרח ומחלף שפירים.