הוועדה לתכנון ובנייה תהיה סגורה בין התאריכים 8.3-16.3.