המועצה האזורית עמק לוד מזמינה  להציע הצעות

להתקשרות בחוזה להשכרת אוטובוסים לשנת

הלימודים תשע"ה עם אופציית הארכה לשנים נוספות. 

 

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן