הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשע"ו:

להרשמה לחץ כאן

הזכאים להירשם לגן טרום טרום חובה (גילאי 3) הם אלה שנולדו בין התאריכים  01/01/2012-31/12/2012

הזכאים להירשם לגן טרום חובה הם ילידי 1/1/2011-31/12/2011.    

הזכאים לרישום לגן חובה הם ילידי 1/1/2010-31/12/2010.

בתחילת שנת הלימודים רק ילדי גיל 3 (ילידי 2012) יסיימו לימודיהם באופן הבא:

 ביום הראשון ,1/9/2015, בשעה 10:00. 

ביום השני בשעה 11:00. 

מהיום השלישי הלימודים כסדרם עד השעה 14:00.

 

גיליאי 4-5 (ילידי 2010-11) מסיימים לימודיהם בגנים החל מהיום הראשון 1/9/2015 בשעה 14:00.

הרישום יתבצע באמצעות אתר המועצה ו/או באגף החינוך במועצה.

 

לפירוט תהליך הרישום לגני הילדים לחץ כאן

 

לזמני ההרשמה לבתי הספר ולמיפוי בתי הספר לחץ כאן