תושבים יקרים,

משרדי המועצה יהיו סגורים

 בין התאריכים 14.8.16-19.8.16 י' באב - ט"ו באב

עקב יציאה לחופשה מרוכזת