האגף המוניציפאלי  הרחיב את שעות קבלת הקהל והם מעתה  מעתה בימים ב' וד' בין השעות 8:30-12:30,

ובנוסף, ביום ד' קבלת קהל לצורך מסירת חומר בין השעות  16:00-18:30".