שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הזמנה להירשם במאגר ספקים/יועצים כללי חיצוני 24/09/2017 17/11/2017
טפסי הגשת מועמדות למכרזי כח אדם כללי פומבי

עבור לארכיון המכרזים