שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מספר 2/2018 להפעלת תכנית "קהילה תומכת משודרגת" כללי חיצוני 14/01/2018 31/01/2018
טפסי הגשת מועמדות למכרזי כח אדם כללי פומבי

עבור לארכיון המכרזים