חוק חופש המידע הוא חוק משנת 1998 (התשנ"ח) אשר נכנס לתוקפו בשנת 1999 והוא חוק הקובע כי לכל אזרח או תושב במדינת ישראל יש את הזכות לקבל את כל המידע בו הוא חפץ מן הרשויות הציבוריות עליהן חל אותו חוק. בין רשויות אלו נכללת כמובן המועצה האזורית עמק לוד.

בהתאם לחוק, על ראש המועצה למנות אחד מעובדי המועצה אשר יהיה ממונה על המעדת המידע לרשות כל אחד שיבקש אותו. בעיריית באר שבע מונתה לתפקיד עוזרת המנכ"ל- אלינור זגורי-גופר.

 

חוק חופש המידע התשנ"ח- 1998 (באתר משרד המשפטים)

 

הליך הגשת הבקשה למידע

את הבקשה לקבלת מידע יש להגיש על גבי טופס הגשת בקשה למידע, אותו עליכם למלא ולשלוח לכתובת הבאה:

אלינור זגורי-גופר, מועצה אזורית עמק לוד

ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד 6084000

 

 

עלות האגרות (נכון לשנת 2016)

את אגרת הבקשה ניתן לשלם בגזברות המועצה: בטלפון 073-2230616  או במבנה המועצה בכפר חב"ד

 

העלויות:

אגרת בקשה: 20 ₪.

אגרת טיפול לשעה: 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית), פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל 3 שעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר , יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה)

אגרת הפקה: לכל עמוד צילום: 0.20 ₪, לתקליטור מחשב: 2.49 ₪

סכום בסיס לקבלת התחייבות: 149 ₪.

 

 

פטור מאגרת בקשה

לסוגים שונים של מידע ניתן לקבל פטור מאגרת בקשה, במקרים כגון:

  • בקשת מידע אישי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה

  • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

  • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה(ע"פ רשימת מוסדות אקדמיים מוכרים)

  • אדם בעל זכאות לקבלת קצבה - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
     

 

הליך טיפול בבקשה

עם קבלת טופס הבקשה המלא, ​בצירוף קבלה על תשלום האגרה (או אישורים מתאימים לפטורים מהאגרה) אצל הממונה, תטופל הבקשה בהתאם לדרישות והמועדים אשר נקבעו בחוק והיא תועבר לגורמים הרלוונטיים במועצה לשם עיון וטיפול והעברת המידע המבוקש לממונה.

החלטה בדבר הבקשה תינתן במהירות האפשרית ולא יאוחר מ-30 יום, מיום קבלתה. 
הממונה רשאית להאריך את מתן ההחלטה בעוד 30 יום.
במידה וההחלטה היא שלילית, עומדים לרשות מגיש הבקשה 30 יום מיום קבלת התשובה, להגיש עתירה לבית הדין המחוזי.

 

**המידע שבעמוד זה מובא כשירות לציבור, נוסח החוק המחייב הוא זה אשר מפורסם ברשומות