פרשת בהר - גדלות שהיא ענווה

 

אנחנו נמצאים בתקופת האבל על מות 24 אלף תלמידי רבי עקיבא וספירת העומר כהכנה למתן תורה, מעניין לראות שהתורה, מכל מעלותיו של משה רבינו מתפארת בו כבנדאם העניו ביותר עלי אדמות בכל ההיסטוריה. 

נשאלת השאלה: איך ייתכן שראש בני ישראל כמשה רבינו שנתן את התורה לישראל, לא נכנסה בו גאווה בכך שהנהיג בעוצמה ובקדושה זמן רב את האומה המאתגרת ביותר? 

מסביר הרבי מליובאוויטש: משה רבינו זכה להנהיג את ישראל ולמסור להם את התורה, אכן גם היה נביא הנביאים והיריעה קצרה מלהכיל את עוצמתו ורמת קדושתו. אבל כל זה הוא קיבל דווקא ובזכות הענווה והצניעות שהייתה בו, כל דבר שהיה בו, הוא זקף לזכות בורא עולם, כל הצלחה שליוותה אותו הוא 'הפיל' על ה' וזה מה שהוביל את המנהיג מספר 1 של ישראל.  מצד אחד - כשיבוא לפניך החטא, תאמר לו בגאווה קדושה שאני בן שלך מלך ואיך אחטא ואתבזה. מצד שני - כל התקדמות והצלחה שתהיה בי, אזכור תמיד שהיא בזכות מקור כל החיים והחסדים בורא העולמים. שנזכה לו במעט להנהגה קדושה זו בחיינו שתוביל את כולנו לענווה ואחדות

 

כניסת שבת קודש: 19:14
יציאת שבת קודש: 20:17

 

שבת שלום ומבורכת 
אליהו גוטמן כפר חב"ד